Nettressurs for 2. utgave av intertekst finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

KAPITTEL
13

Film: Nordiske språk – «Gode naboer»

Sjå filmen og gjer oppgåvene under.

Spørsmål:

  1. Norden er eit språkleg fellesskap med 20 millionar menneske, vert det sagt i filmen. Lag ei liste over positive sider ved eit slikt fellesskap.
  2. Kva kan gjerast for å gjere det nordiske fellesskapet sterkare?
  3. Språk er meir enn berre ord og skrift, seier Sandra. Kva vil du seie er det viktigaste «meir» for ein ungdom i dag?
  4. Kva kjenneteiknar den globale ungdomskulturen som vert diskutert i filmen? Kva positive og negative sider har ein slik sterk global ungdomskultur?
  5. Kva er felles for språksituasjonen dei tre ungdommane lever i?

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn