Særskriving og samskriving («orddeling») – test deg selv

  1. Hvilken skrivemåte er rett?

  2. Hvilken skrivemåte er rett?

  3. Hvilken skrivemåte er rett?

  4. Hvilken skrivemåte er rett?

  5. Hvilken skrivemåte er rett?

  6. Hvilken skrivemåte er rett?

  7. Hvilken skrivemåte er rett?

  8. Hvilken skrivemåte er rett?

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn