Nettressurs for 2. utgave av intertekst finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

Film: Nordiske språk – «Svensk»

Sjå filmen og gjer oppgåvene under.

Spørsmål:

  • Kvifor var det viktig at Bibelen tidleg kom i svensk målform? Finn ut: Korleis var dette i Noreg: Når kom Bibelen på norsk? Kva følgjer hadde det?
  • Kva for dialekt byggjer rikssvensk på? Kva er konsekvensen av at ein har eit nasjonalt standard-talemål? (både positivt og negativt)
  • Kva særtrekk har skånsk?
  • Kva meinest med svorsk? Gje døme på denne talemålsvarianten. Kva er di meining om ei slik språkleg tilpassing som svorsk er?
  • Finn ut: Kvifor er svensk offisielt språk i Finland?

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn