Nettressurs for 2. utgave av intertekst finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

KAPITTEL
5

Fagbegreper

 • det moderne gjennombrudd: betegnelse på at realismen slo igjennom, 1870-tallet.
 • determinisme: skjebnetro, av determinert, forutbestemt. Sentral idé innen naturalismen.
 • humanisme: filosofi som setter mennesket i sentrum og gir verdi til det spesifikt menneskelige.
 • individualisme: tankegang som fremhever enkeltmenneskets rett til å hevde seg.
 • kapitalisme: økonomisk system som kjennetegner industrisamfunnet, der én samfunnsklasse kjøper arbeidskraft av en annen, laverestilt klasse.
 • konvensjoner: skikk og bruk, vaner og normer.
 • moderne: av modo, nylig, det nye.
 • modernitet: forestillingen om at samfunnet stadig går framover og forbedrer seg, slo igjennom ved midten av 1800-tallet.
 • naturalisme: retning innenfor realismen, fra ca. 1880. La vekt på detaljert skildring, ofte av nød og håpløse forhold.
 • poetisk realisme: litterær retning på overgangen mellom romantikk og realisme, ca. 1850–1870. Begynnende realistisk skildring, men fortsatt idylliserende og idealistisk.
 • realisme: kunstretning fra ca. 1870, legger vekt på naturtro skildring og samfunnskritisk innhold.
 • sedelighetsdebatten: samfunnsdebatt om seksualmoral som preget litteraturen på 1880-tallet.
 • tendenslitteratur: litteratur med en «sosial tendens», tar opp problemer i samfunnet for å endre det.

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn