Nettressurs for 2. utgave av intertekst finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

KAPITTEL
9

Film og modernisme: «Deilig er jorden» (14:49)

3_9 Flm og modernisme Deilig er jorden.jpg

Regi og manus: Roy Andersson ("Härlig är jorden"), 1992

– Jeg er født i 1943, altså under andre verdenskrig. Jeg ville beskrive min tids mentale tilstand, der den urett som ble begått under andre verdenskrig holdes på avstand, som noe vi ikke vil vedkjenne oss og som skaper ubehag siden det ikke har funnet sted noe oppgjør eller forsoning.

Roy Andersson i intervju i filmmagasinet Rushprint 1.9.2010

Se filmen på Youtube.

Spørsmål

Innledning: Hvilken scene/hendelse/person i filmen gjorde sterkest inntrykk på deg? Hvorfor?

 1. Anderson sier at oppgaven var å lage en film som skulle si noe om samtiden (se ovenfor). Hva tror du han siktet til (1992), og i hvilken grad er det fortsatt aktuelt?
 2. Karakteriser hovedpersonen i filmen: egenskaper, holdninger, verdier, adferd etc.
 3. Hovedpersonen ser ofte rett inn i kameraet. Hvilken virkning/funksjon har dette?
 4. Hvordan vil du tolke åpningsscenen? Hvilken funksjon har den i filmen som heleht?
 5. Hvordan forstår du sluttscenen (der skrikene fra åpningsscenen kommer igjen)?
 6. Filmen har tittel etter en kjent salme/fredssang. Hvilken virkning  har dette, og hvor vellykket er tittelen etter ditt syn?
 7. I hvilken grad vil du kalle dette en modernistisk film? Begrunn.

Oppgaver

 1. Skriv et resymé av filmens innhold (ca. 250 ord). Framfør teksten muntlig.
 2. Del klassen inn i grupper som får i oppgave å se nærmere på hver sin scene/tablå fra filmen. Oppgave: presentere scenen, gi en tolkning av form og innhold og hvilken funksjon scenen/tablået har i filmen som helhet. Gruppepresentasjon for klassen.
 3. På hvilken måte skiller denne kortfilmen seg fra tradisjonelle «Hollywood-filmer» (finn Hollywood-dramaturgien på nettet eller se s. 119 i Vg2-boka). Lag en oversikt og presenter for klassen.
 4. Skriv en personlig tekst der du formidler din opplevelse av filmen.

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn