Nettressurs for 2. utgave av intertekst finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

KAPITTEL
13

Quiz 2

Vel rett alternativ:

  1. Kva for eitt av desse språka høyrer ikkje til den nordiske språkfamilien?

  2. Dansk halvfjerds tyder

  3. Svensk i Finland

  4. Kva er ein «falsk ven» i språkleg samanheng?

  5. Kva tyder det danske ordet grine?

  6. Kva tyder det svenske ordet snål?

  7. Kva tyder det svenske ordet glass?

  8. Kva tyder islandsk bilskúr?

  9. Kva tyder færøysk almannastova?

  10. Kor lenge var dansk undervisningsspråk på Færøyane?

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn