Nettressurs for 2. utgave av intertekst finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

KAPITTEL
5

Kjennetegn på realisme

Jf. tabell på side 107 i Intertekst vg3.

Motiv og tema Form
 • Borgerlig miljø
 • Sannhet, åpenhet og ærlighet idealer
 • Individet mot konvensjoner og normer
 • Demokrati og kvinnekamp
 • Kritikk av kirke og prester
 • Miljøskildring farger handlingen
 • Viser personene gjennonm dialog
 • Personene ofte "typer", har en bestemt egenskap
 • Personene talerør for bestemte meninger eller holdninger
Spesielt for romaner/noveller
 • Allvitende synsvinkel
 • Detaljfokus
 • Ironi
Spesielt for skuespill
 • Stedets, tidens, handlingens enhet
 • Retrospeksjon, tilbakeblikk
 • Symbolske rekvisitter
 • Virkelighetsillusjon/titteskapsteater

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen
Eller logg inn